Quy trình sản xuất nấm Bào ngư (Pleurotus)

128

Nấm bào ngư rất giàu dinh dưỡng chứa nhiều protein, các loại acidamin, vitamin (B1, B2, C) và khoáng (Calci, Sắt, Kali, Magie, Phospho, Lưu huỳnh…). Viện Công nghệ thực phẩm và bảo quản sau thu hoạch, Trường Đại học Bình Dương đã nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng nấm bào ngư đạt quy chuẩn chất lượng theo hướng hữu cơ và cho nâng suất cao là rất quan trọng.

Quy trình sản xuất: