Đào tạo, cấp chứng chỉ HACCP

158

Hiện nay, để có thể làm việc hiệu quả trong một doanh nghiệp Công nghệ thực phẩm hay chế biến thủy sản, các kỹ sư cần phải được đào tạo “HACCP cơ bản”, “Thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP”,… nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt hơn của pháp luật và khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm hiện nay. HACCP là tiêu chuẩn cơ bản đã được công nhận là cách thức hiệu quả để đảm bảo và kiểm soát an toàn thực phẩm.

Liên kết với Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 4 (NAFI 4), Viện Công nghệ thực phẩm và bảo quản sau thu hoạch, Trường Đại học Bình Dương tổ chức khóa đào tạo và cấp chứng chỉ HACCP, nội dung đào tạo “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP TRONG CHẾ BIẾN THỦY SẢN” cho sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm, thông tin cụ thể:

  1. Nội dung đào tạo: Xây dựng và áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP trong chế biến thủy sản.
  2. Thời gian: 5 ngày.
  3. Địa điểm: tại Cơ sở 1, Trường Đại học Bình Dương
  4. Giảng viên: Các cán bộ có kinh nghiệm của Trung tâm Chất lượng vùng 4
  5. Tài liệu: giáo trình đào tạo HACCP cơ bản cho cán bộ quản lý chất lượng trong chế biến thủy sản và các tài liệu liên quan.
  6. Kinh phí: Học phí: 3.500.000 đồng/01 học viên (ba triệu năm trăm ngàn đồng). Chi phí đi lại, ăn nghỉ của học viên tự chi trả.
  7. Giấy chứng nhận: các học viên đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra cuối khóa được cấp chứng nhận HACCP của Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 4.
  8. Chi tiết liên hệ: Viện Công nghệ thực phẩm và bảo quản sau thu hoạch (IFP). Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.