Hội thảo MMMS2018

111

The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable for Sustainable Development 2018.

          Hội thảo “The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable for Sustainable Development” diễn ra từ ngày 18-19/05/2018 tại Đà Nẵng do Hội nghiên cứu biên tập các công trình khoa học và công nghệ Việt Nam (VASE) kết hợp Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Kyungpook (Korea), Đại học Nagaoka (Japan) tổ chức. Hội thảo được rất nhiều các nhóm nghiên cứu thuộc nhiều trường đại học trong và ngoài nước quan tâm gửi bài tham dự.

          Viện Công nghệ thực phẩm và Bảo quản sau thu hoạch (IFP), Trường Đại học Bình Dương đã tham gia, công bố kết quả nghiên cứu và tham luận tại Hội thảo.