Thứ Tư, Tháng Bảy 15, 2020
Trang chủ Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Thu nhận chitosan từ xương mực phế liệu và đánh giá khả năng kháng...

  Hoàng Ngọc Cương, Nguyễn Công Minh, Trang Sĩ Trung (2013). “Thu nhận chitosan từ xương mực phế liệu và đánh giá khả năng kháng...

Recent Posts