Thu nhận chitosan từ xương mực phế liệu và đánh giá khả năng kháng khuẩn Erwinia sp. gây bệnh thối nhũn (soft rot) trên cà chua sau thu hoạch

114

 

Hoàng Ngọc Cương, Nguyễn Công Minh, Trang Sĩ Trung (2013). “Thu nhận chitosan từ xương mực phế liệu và đánh giá khả năng kháng khuẩn Erwinia sp. gây bệnh thối nhũn (soft rot) trên cà chua sau thu hoạch. Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013.