Sản phẩm chitosan

160

Viện Công nghệ thực phẩm và bảo quản sau thu hoạch cung cấp các loại sản phẩm Chitosan dùng trong nghiên cứu và ứng dụng trong bảo quản, phòng trừ một số bệnh gây hai nông sản sau thu hoạch.