Thứ Tư, Tháng Bảy 15, 2020
Trang chủ Hợp tác

Hợp tác

Quá trình phát triển

Viện Công nghệ thực phẩm và bảo quản sau thu hoạch (Instutitute for Food and Post harvest technology - viết tắt là IFP) được...

Định hướng nghiên cứu

Hiện nay, Viện Công nghệ thực phẩm và bảo quản sau thu hoạch (IFP) đang tập trung một số hướng nghiên cứu cụ thể...

Cơ cấu tổ chức Viện IFP

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ thực phẩm và Bảo quản sau thu hoạch bao gồm các thành viên như sau:

Chức năng, nhiệm vụ

TÊN ĐƠN VỊ: VIỆN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH Tên Tiếng Anh: Institute for Food Processing and Post harvest Technology Tên...

Recent Posts