Tham dự trưng bày sản phẩm trong Hội nghị triển lãm tại Thành phố Mới, tỉnh Bình Dương

46

Ngày 06/12/2019, Viện Công nghệ thực phẩm và Bảo quản sau thu hoạch cùng Khoa Công nghệ Sinh học “Tham dự trưng bày sản phẩm trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 – 2020” tại Thành phố Mới, tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm được trưng bày bao gồm:

  • Nấm Đông trùng hạ thảo sấy khô
  • Nấm Linh chi
  • Nấm Hoàng đế
  • Rượu Đông trùng hạ thảo (chai 500ml và chai 330ml)
  • Rượu Brandy mít (chai 500ml)
  • Trà túi lọc Gừng
  • Trà túi lọc Đông trùng và Linh chi
  • Mật Nhàu
  • Sản phẩm Nano chitosan
  • Sản phẩm Lan nuôi cấy mô

Hình: gian hàng trưng bày sản phẩm của Trường Đại học Bình Dương tại Hội nghị

Sau quá trình tham dự, nhận thấy khách tham quan đã rất quan tâm đến các sản phẩm của trường Đại học Bình Dương. Đồng thời Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bình Dương cũng có đề xuất Nhà trường tiếp tục tham dự các triển lãm sắp tới.

Một số hình ảnh từ buổi triển lãm sản phẩm