Chức năng, nhiệm vụ

411

TÊN ĐƠN VỊ: VIỆN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH

Tên Tiếng Anh: Institute for Food Processing and Post harvest Technology

Tên viết tắt: IFP

Quyết định thành lập: số 279/QĐ-ĐHBD

Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình dương.

Điện thoại: 0274.3871884 Fax: 0274.3901284

Email: vienifp@bdu.edu.vn – Web: http://www.ifp.bdu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ:

– Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm và bảo quản sau thu hoạch đáp ứng yêu cầu xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

– Hỗ trợ, phối hợp công tác nghiên cứu khoa học nhằm triển khai ứng dụng thành tựu khoa học với các cơ sở nghiên cứu khác và các địa phương trong khu vực.

– Đào tạo đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm và Bảo quản sau thu hoạch.

– Hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực công nghệ chế biến thực phẩm và bảo quản sau thu hoạch.