Định hướng nghiên cứu

134

Hiện nay, Viện Công nghệ thực phẩm và bảo quản sau thu hoạch (IFP) đang tập trung một số hướng nghiên cứu cụ thể như sau:

1. Về Công nghệ chế biến thực phẩm

– Nghiên cứu chiết suất các chất có hoạt tính sinh học, ứng dụng trong thực phẩm.

– Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các quy trình công nghệ sản xuất thức uống có cồn, không cồn và thực phẩm chức năng từ các nguyên liệu nông sản sau thu hoạch.

– Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các quy trình công nghệ sản xuất nấm ăn (bào ngư, nấm mèo, nấm rơm,…) và nấm dược liệu (nấm đông trùng hạ thảo, nấm linh chi).

2. Về Bảo quản sau thu hoạch

– Nghiên cứu, ứng dụng các chế phẩm sinh học (chitin, chitosan) trong công nghệ thực phẩm, công nghệ bảo quản sau thu hoạch.